RADIESTEZJA TO SPOSÓB NA POPRAWĘ WARUNKÓW ZDROWOTNYCH

Każdemu marzy się własny, zdrowy i przyjazny dom, do którego chętnie wraca się, aby zregenerować siły po ciężko spędzonym dniu w pracy lub szkole. Dom, w którym wszyscy są zdrowi i radośni.

Co dla radiestety oznaczają pojęcia zdrowy i przyjazny dom? Jest to dom, w którym nie występują promieniowania szkodliwe dla zdrowia.

Przy obecnym postępie cywilizacyjnym powodującym intensywną urbanizację terenów, coraz trudniej znaleźć miejsca pod zabudowę, w których nie występują promieniowania szkodliwe dla zdrowia. Niestety rynek obrotu nieruchomościami kieruje się głównie zyskiem i coraz częściej budowane są osiedla domów (nawet o wysokim standardzie mieszkaniowym), które nie spełniają radiestezyjnych kryteriów zdrowego i przyjaznego domu.

W wielkomiejskich osiedlach, tzw. blokowiskach sytuacja jest o wiele poważniejsza niż w budownictwie o niskim stopniu intensywności, ponieważ oprócz naturalnych negatywnych czynników wynikających z wysokiego promieniowania terenu dochodzą dodatkowe ograniczenia. Są one spowodowane mało przyjazną technologią budowlaną, coraz większą ilością emitorów i odbiorników pól elektromagnetycznych oraz małym metrażem pomieszczeń, co często uniemożliwia właściwe (korzystne dla zdrowia) umiejscowienie funkcji spania i wypoczynku do występujących w mieszkaniu promieniowań.

W tej sytuacji koniecznością staje się korzystanie z usług jakie oferuje radiestezja.

CZYM JEST RADIESTEZJA?

Radiestezja jest umiejętnością świadomego odczuwania różnego rodzaju promieniowań naturalnych, tzw. geopatycznych. Jest wiedzą praktyczną pozwalającą na:
•  rozpoznawanie i odróżnianie różnych promieniowań radiestezyjnych,
•  unikanie zagrożeń związanych ze szkodliwym promieniowaniem,
•  neutralizowanie szkodliwych promieniowań,
•  korzystanie z dobrodziejstw zasobów ziemi przy poszukiwaniu zdrowego miejsca na dom, najlepszego miejsca na ujęcie wody,    złóż mineralnych,
•  poszukiwanie zaginionych przedmiotów
•  poprawę stanu zdrowia - patrz bioenergoterapia
Radiestezja to również umiejętność dokonywania trafnych codziennych wyborów, czyli profilaktyka, polegająca na wyborze najbardziej właściwych produktów żywnościowych, odczytywanie niedoborów poszczególnych składników pokarmowych i mikroelementów, wykazywanie wrażliwości na różne alergeny, sprawdzanie zgodności leków, itp.

Jakie są najczęściej spotykane promieniowania radiestezyjne?

W radiestezji wyróżnia się promieniowania naturalne i sztuczne.
Promieniowania naturalne, czyli geopatyczne wyczuwane są na powierzchni ziemi i w dolnych warstwach atmosfery. Źródłem radiacji naturalnych są:
•  tzw. "podziemne cieki wodne" zwane też "żyłami wodnymi" - te nazwy budzą wiele wątpliwości, niemniej niezależnie od źródła    promieniowania pasma są wyraźnie wyczuwalne,
•  uskoki i deformacje geologiczne, którym często towarzyszą złoża minerałów,
•  promieniowania sieciowe (siatka szwajcarska i siatka diagonalna),
•  promieniowanie jądra ziemi,
•  radiacje towarzyszące zjawiskom radioaktywności, czyli tzw. "plamy radioaktywne".
Promieniowania geopatyczne o niskich wartościach są naturalnym elementem środowiska przyrodniczego. Promieniowania silniejsze są szkodliwe dla zdrowia i mogą być przyczyną różnych dolegliwości, osłabienia organizmu i chorób.

Promieniowania sztuczne, to takie, których źródłem są obiekty stworzone przez człowieka. Obejmują promieniowanie kształtu różnych obiektów, budowli, wyposażenia wnętrz, symboli, talizmanów. Niektórzy radiesteci zaliczają tu również promieniowania elektrostatyczne, promieniowania magnetyczne, promieniowania elektromagnetyczne oraz jonizujące, jednak ze względu na możliwość pomiaru ich za pomocą przyrządów i mierników fizycznych nie zaliczam ich do promieniowań radiestezyjnych a jedynie z radiestezją powiązanych.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY MIEĆ ZDROWY DOM?

Jakie kryteria radiestezyjne powinien spełniać "zdrowy dom"?

Zdrowy dom to miejsce gdzie występują radiacje niskie i nieszkodliwe dla zdrowia przeciętnego człowieka (o niskim natężeniu do 12° w skali SRW/m² (skala warszawska), co jest równoważne z wartością powyżej 6600° w skali BOVISA. Oznacza to, że w miejscu spania moc naturalnego promieniowania nie powinna przekraczać 10° w skali SRW a biały kolor promieniowania powinien być stabilny. Warunek ten dotyczy również miejsc dziennego wypoczynku i nauki. W pozostałych miejscach, gdzie przebywa się stosunkowo krótko, natężenie promieniowania w strefie nie powinno przekraczać 18° w skali SRW/m² a moc promieniowania 60° w skali SRW, czyli nie być niższa od 2000° w skali BOVISA.

Najważniejsze to wybrać pod budowę właściwe miejsce spełniające powyższe kryteria. W tym celu należy wykonać radiestezyjną analizę i ocenę terenu poprzedzającą budowę domu, wskazując najlepsze miejsca oraz strefy o różnym stopniu zapromieniowania, ze wskazywaniem miejsc najkorzystniejszych i niekorzystnych dla zdrowia. Wybór "najzdrowszej" lokalizacji jest bardzo ważny, ponieważ już na samym początku eliminuje znaczną część szkodliwych dla zdrowia promieniowań.

Nie bez znaczenia pozostaje rozplanowanie obiektu, rozmieszczenie funkcji mieszkalnych i bryła budynku, co ma związek z promieniowaniem kształtu. Ważną rolę odgrywają zastosowane materiały, z których część posiada naturalne właściwości tłumiące, np.: drewno i cegła, a część może być źródłem szkodliwych promieniowań, np.: pustaki z popiołów dymnicowych, azbest, kleje płyt wiórowych.

A co robić, kiedy nie ma się wpływu na lokalizację i rodzaj budynku?

Takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. Większość ludzi mieszka w budownictwie wielorodzinnym, w blokach lub kamienicach. Przeważająca większość tych mieszkań jest silnie zapromieniowana. Konstrukcje ścian i stropów często powodują deformacje i odbicia występujących promieniowań.

Najskuteczniejszym sposobem uniknięcia wpływu szkodliwego dla zdrowia promieniowania jest przemeblowanie, dostosowane do rozpoznanego w mieszkaniu promieniowania. W tym celu konieczna jest znajomość rodzaju i mocy promieniowań w poszczególnych pomieszczeniach. Doświadczony radiesteta w wyniku radiestezyjnego badania mieszkania powinien na planie rysowanym w skali pozaznaczać rozkład głównych promieniowań geopatycznych oraz wskazać miejsca niezapromieniowane.

Przeważnie niewielki metraż i narzucona z góry "funkcjonalność" uniemożliwia skuteczne przemeblowanie. W takich sytuacjach ostatnią deską ratunku pozostaje neutralizacja szkodliwych radiacji za pomocą sztucznych lub naturalnych odpromienników. Dobór i wstrojenie właściwego odpromiennika zazwyczaj znacznie poprawia warunki radiestezyjne w mieszkaniu. Odpromiennik powinien być wstrajany przez doświadczonego radiestetę. Dobrze wstrojony odpromiennik powinien zapewnić stabilne niskie promieniowanie w zneutralizowanej strefie o wartościach nie przekraczających 6°SRW/m² a moc zneutralizowanych najsilniejszych pasm nie powinna przekraczać 12° SRW = 6200° w skali BOVISA. W zneutralizowanym obszarze powinien dominować jednorodny radiestezyjny kolor biały. Dobry odpromiennik powinien działać przez okres, co najmniej kilku lat, a efekt jego pracy powinien być stabilny. Najchętniej korzystam z odpromienników ERW (ekrany radiestezyjne Woźniaka), RET (radiestezyjne ekrany Tomaszewskiego) i KA (odpromiennik geopatyczny Andrzeja Kolka).

RÓŻDŻKARSTWO, CZYLI SZUKANIE DOBREJ I SMACZNEJ WODY

Jaka jest jakość wody pitnej z kranów miejskich, większość z nas ma okazję doświadczać tego na co dzień. Tej sytuacji nie można zaradzić, zwłaszcza kiedy się mieszka w bloku. Natomiast, jeśli mieszka się w budownictwie jednorodzinnym, to można zapewnić sobie własne Ľródło wody pitnej, która będzie zdrowa i smaczna.

Zdrowa i smaczna woda na własnej działce z własnego ujęcia jest niewątpliwie dobrodziejstwem. Zdarza się, że wyszukiwanie miejsca na własne ujęcie wody jest koniecznością podyktowaną brakiem sieci wodociągowej na terenach podmiejskich. Radiesteta - różdżkarz wyznaczający miejsca pod ujęcie wody powinien precyzyjne określić punkt wiercenia, zarówno w terenie jak i na planie. Wraz z wyznaczeniem miejsca konieczne jest podanie głębokości zalegania i miąższości warstw wodonośnych. . Pozwoli to na orientacyjne oszacowanie kosztu budowy ujęcia wody. Ponadto wskazane jest oszacowanie, wydajności oraz orientacyjne określenie podstawowych parametrów zdrowotnych, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do picia, czyli:
•  brak skażenia bakteriologicznego (miano Coli = 0),
•  stężenie jonów żelaza mniejsze od 0,2 mg/l,
•  stężenie jonów manganu mniejsze od 0,05 mg/l,
•  odczyn pH od 6,5 do 9,5,
•  twardość określona zawartością CaCO3 w granicach 60 - 500mg/l,
•  barwa i zapach nie budzące zastrzeżeń.
Tyczenie wody jest czynnością, która bardzo szybko podlega weryfikacji podczas wiercenia a parametry chemiczne wody są do zweryfikowania laboratoryjnie.

Wskazanie punktu pod ujęcie wody przez radiestetę ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa znalezienia smacznej i zdrowej wody do 80%.

PREDYSPOZYCJE RADIESTEZYJNE

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jakie trzeba mieć zdolności, aby zostać radiestetą?

Predyspozycje radiestezyjne ma duża część populacji ludzkiej. Jednak nawet bardzo dobre predyspozycje, czyli właściwa wrażliwość radiestezyjna na odczuwanie promieniowań oraz wysoki indywidualny kolor radiestezyjny mogą być jedynie punktem startu do rozwinięcia tych zdolności w praktyczne umiejętności.

Moim zdaniem większość osób może w sobie rozbudzić zdolności radiestezyjne na potrzeby domowe. Może to zrobić praktycznie każdy, kto jest tym zainteresowany. Sprawdzanie zgodności spożywanych pokarmów, leków, różnych produktów nie jest skomplikowane i może być wykonywane przez każdego, kto pozna zasady bezpiecznego posługiwania się wahadłem i nauczy posługiwać biometrami. Źródłem wiedzy mogą być książki lub kursy podstaw radiestezji. Na tym etapie warto co pewien czas weryfikować swoje odczucia i wyniki z doświadczonym radiestetą aby uniknąć błędów spowodowanych autosugestią.

Rozróżnianie właściwości i lokalizacja podstawowych rodzajów promieniowań jest o wiele trudniejsza. Wymaga wiedzy teoretycznej, cierpliwości, długotrwałej praktyki oraz częstych ćwiczeń, które będą weryfikowane przez innych radiestetów. Jeśli, ktoś chce zawodowo zajmować się radiestezją lub poważnie traktować jako hobby to doradzam szkolenie, najlepiej przy miejscowym stowarzyszeniu radiestezyjnym, które zapewni rzetelną wiedzę teoretyczną oraz umożliwi praktykę pod opieką doświadczonego radiestety.

Przy predyspozycjach radiestezyjnych należy oprócz tych "właściwych" - ezoterycznych wymienić jeszcze kilka innych, myślę, że równie ważnych, takich jak:
•  Uczciwość,
•  Cierpliwość,
•  Rzetelność,
•  Stały rozwój swoich umiejętności
•  Przestrzeganie zasad etyki

powrót na górę strony