Przez wiele lat byłem wykładowcą w Policealnym Studium Psychotronicznym PROMETEUSZ gdzie prowadziłem zajęcia i wykłady z radiestezji według swojego autorskiego programu. Również od czasu do czasu prowadzę zajęcia w Studium Radiestezji i Ochrony Środowiska działającym przy Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Radiestezji w Warszawie realizując program Studium oraz w Szkole Psychotronicznej "Złoty Środek" w Lublinie.
Pozytywne opinie i doświadczenia uczestników powyższych kursów zachęciły mnie do stworzenia własnego programu nauczania w zakresie radiestezji i bioenergoterapii.
Przyjąłem założenie, że podczas kursów przekazuję podstawową wiedzę radiestezyjną i bioenergoterapeutyczną w formie wykładów oraz zajęć praktycznych. Są to: kurs podstaw radiestezji i kurs terapii energetycznych. Rozwinięciem tych kursów są tematyczne zajęcia warsztatowe i wyjazdowe.

KURS PODSTAW RADIESTEZJI

Jeśli chcesz rozwinąć swoje zainteresowania, zdobyć praktyczną i teoretyczną wiedzę radiestezyjną to zapraszam na kurs. Celem kursu jest przekazanie podstawowego zakresu wiedzy radiestezyjnej, pozwalającego na indywidualne i bezpieczne stosowanie radiestezji dla własnych domowych potrzeb. Kurs prowadzony jest w soboty i niedziele. Kurs obejmuje 48 godzin, z czego 20 to zajęcia praktyczne.
Program kursu .

KURS TERAPII ENERGETYCZNYCH

Na program kursu składają się głównie zagadnienia związane z praktycznym zastosowaniem technik "medycyny energetycznej", czyli bioenergoterapii oraz radiestezji medycznej, naturoterapii i psychotroniki.
Celem kursu jest przekazanie wyspecjalizowanej teoretycznej i praktycznej wiedzy o terapiach opartych na kierowaniu energiami uzdrawiającymi oraz zapoznanie z arsenałem technik stanowiących niezbędne wyposażenie naturoterapeuty.
W trakcie szkolenia oprócz wykładów ważną role odgrywają ćwiczenia medytacyjne, których celem jest dostrojenie indywidualnej wrażliwości do odbioru subtelnych promieniowań i poszerzenie "doświadczenia" duchowego. Natomiast ćwiczenia umożliwiają praktycznych doskonalenie umiejętności. Kurs obejmuje 80 godziny, z czego 35 to zajęcia praktyczne.
Program kursu .

KURS - RADIESTEZJA DLA BIOENERGOTERAPEUTÓW

Jak ważna jest znajomość podstaw radiestezji w praktyce bioenergoterapeutycznej miałem okazję przekonać się sam wielokrotnie. Uzupełnienie wiedzy bioenergoterapeutycznej o prawa i zasady radiestezyjne ułatwia prace każdemu, kto bioenergoterapeucie. Pozwala na sprawniejszą identyfikację problemów często leżących poza ciałami energetycznymi naszego pacjenta a za to w najbliższej otaczającej go przestrzeni życiowej. Kurs zaopatrzy każdego bioenergoterapeute w nowe sposoby oraz narzędzia pracy i diagnozowania.
Kurs obejmuje 36 godzin. Z czego 12 to zajęcia praktyczne.
Program kursu .

TEMATYCZNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE

OCENA RADIESTEZYJNYCH ZAGROŻEŃ W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA

W trakcie tych zajęć jest okazja do praktycznej nauki identyfikowania i rozpoznawania występujących w pomieszczeniach promieniowań szkodliwymi dla zdrowia. Rozpoznanie zasięgu stref korzystnych oraz stref zadrażnień geopatycznych to podstawa diagnozy środowiska energetycznego, w którym człowiek funkcjonuje. Właściwe rozpoznanie warunków energetycznych w domu umożliwia poprawę tych warunków poprzez dostosowanie funkcji mieszkalnych do nich rozkładu stref geopatycznych.

EKRANY RADIESTEZYJNE I NEUTRALIZACJA SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA PROMIENIOWAŃ

W trakcie tych zajęć dowiesz się, w jaki sposób można zmienić warunki radiestezyjne za pomocą ekranów. Często zdarza się, że jedynym sposobem poprawy niekorzystnych warunków radiestezyjnych w domu jest zainstalowanie odpromiennika. W trakcie zajęć omówione zostaną zasady działania ekranów, zasady wyboru miejsca na zainstalowanie ekranu, warunki stosowania, sposoby skutecznej i trwałej neutralizacji.

WYBÓR OPTYMALNEGO MIEJSCA BUDOWY DOMU I DOSTOSOWANIE FUNKCJI MIESZKALNYCH DO WARUNKÓW RADIESTEZYJNYCH

Są to zajęcia terenowe przeprowadzane na rozpoznanym poligonie radiestezyjnym posiadającym dokumentację kartograficzną. Celem zajęć jest rozpoznanie w terenie stref niekorzystnych - szkodliwych dla zdrowia oraz najkorzystniejszych miejsc nadających się pod lokalizację domu. Drugą część zajęć stanowią prace analityczne polegające na planowaniu i dostosowaniu funkcji mieszkalnych do warunków terenowych.

NEUTRALIZACJA SZKODLIWYCH PROMIENIOWAŃ ZA POMOCĄ WSTRAJANYCH KAMIENI POLNYCH.

W przypadku budowy domu trwały i doskonały efekt neutralizacji szkodliwych promieniowań uzyskuje się metodą naturalną poprzez wstrajanie na etapie budowy domu kamieni otoczaków. Wykorzystanie polaryzacji kamienia i dostrajanie kamieni do występującego promieniowania powoduje skuteczny oraz bardzo stabilny efekt neutralizacji szkodliwych promieniowań. Zdobycie umiejętności rozpoznawania "ciepłej" i "zimnej" strony kamienia oraz praktycznego wykorzystania tych właściwości przy wstrajaniu kamieni to główne cele tych zajęć.

PRAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZAWODU RADIESTETY - SZKOLENIE INDYWIDUALNE

Ten rodzaj szkolenia adresowany jest do tych osób, które posiadają podstawową wiedzę radiestezyjną i pragną poszerzyć swoje praktyczne umiejętności poprzez indywidualną naukę zawodu. Celem jest praktyczne przygotowanie do egzaminu czeladniczego pod kierunkiem mistrza. Szkolenie odbywać się będą w typowych warunkach świadczenia przeze mnie usług radiestezyjnych. W trakcie wykonywania usługi uczniowi będzie przekazywana wiedza i praktyczne umiejętności radiestezyjne. Jest to szkolenie kompleksowe.

powrót na górę strony