CZYM W ZASADZIE SĄ MIEJSCA MOCY?

Trudno tu o jednoznaczną definicję. Mówiąc o miejscu mocy mam na myśli obiekt lub obszar, w którym występują bardzo silne (o dużej mocy) promieniowania zazwyczaj oddziaływujące na człowieka pozytywnie i stymulująco. Zdarza się, że w miejscach mocy silnym promieniowaniom pozytywnym towarzyszą silne promieniowania oddziaływujące negatywnie.

Większość rozpoznanych miejsc mocy to obiekty różnych kultów religijnych i ośrodków władzy. Przeważającej części rozpoznanych miejsc mocy towarzyszą różnego rodzaju duże budowle: kręgi kamienne, megality, kurhany, pomniki, świątynie, zespoły staromiejskie, ewentualnie ruiny i pozostałości budowli. Budowle te poprzez umiejętne rozplanowanie i właściwą konstrukcję zazwyczaj wzmacniają naturalną stymulującą energię własnym promieniowaniem kształtu. Nie bez znaczenia pozostają duże walory artystyczne budowli, które dodatkowo "uduchawiają" miejsce. Nasi przodkowie posiadali umiejętność wyszukiwania takich miejsc i korzystania z ich dobrodziejstw. Potrafili o nie zadbać i w zgodzie z naturą je jeszcze wzbogacić i uszlachetnić. Jedynymi miejscami mocy, które bardzo silnie oddziaływają, a nie są obudowane, są mało dostępne szczyty górskie, o czym miałem możliwość przekonać się podczas wielu wspinaczek wysokogórskich.

Wiele miejsc mocy pozostaje nadal nie odkrytych, tym bardziej, że najczęściej natrafia się na nie przypadkowo, przy okazji wykonywania innych prac radiestezyjnych w terenie.

Poniżej prezentuję kilka wybranych miejsc mocy, które miałem możliwość odwiedzić i zbadać osobiście. Wydaje mi się, że na temat tych miejsc nie ma zbyt wiele informacji. Zrezygnowałem natomiast z prezentowania miejsc mocy, które są powszechnie już opisywane przez innych radiestetów.

W opisywaniu miejsc mocy zrezygnowałem również z podawania odczuć subiektywnych i niektórych przekazów uznając, że mogą być odbiorem wyłącznie indywidualnym. W przypadku obiektów peruwiańskich i boliwijskich przekaz mógł być efektem czynników zewnętrznych takich jak: niedotlenienie mózgu spowodowane rozrzedzonym powietrzem na dużej wysokości oraz wpływem żutych liści koka, które łagodzą symptomy choroby wysokościowej. Przypomnę, że duża część opisywanych miejsc mocy leży na wysokościach powyżej 3000 m a dochodzących do 4100 m npm.

W ostatnim uzupełnieniu aktualizującym podstronę z miejscami mocy dodatkowo umieściłem 5 obiektów: zaginione miasto Machu Picchu, twierdza Olantaytambo, ruiny miasta i świątyń Pisac, ruiny i zespół sakralny Chinchero oraz klasztor św. Katarzyny w Arequipie. Są one na początku. Poprzednio prezentowane: kandelabr z Paracas, płaskowyż Nazca, Chulpas z Sillustani, wyspy na jeziorze Titicaca i świątynia płodności w Chucuito, są umieszczone w dalszej kolejności. W kolejnych aktualizacjach, zamierzam umieścić relację z kilku ciekawych miejsc w Turcji.

RELACJA Z WYCIECZKI "TERAPEUTYCZNE SPOTKANIE Z MIEJSCAMI MOCY"

Za każdym razem, kiedy przebywam w miejscach mocy i poddaję się przepływowi panujących tam energii odnoszę wrażenie, że coś się we mnie zmieniło, że problemy życia codziennego zmalały, a stresy zostały złagodzone. Przebywanie w miejscach mocy jest swoistym remedium na problemy życia codziennego, a odwiedzenie kilku różnych miejsc mocy można śmiało nazwać skuteczną terapią.
MACHU PICCHU

To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na świecie. Zaginione Święte Miasto Inków. Teorii na temat roli i znaczenia Machu Picchu jest wiele. Jedna z nich mówi, że było tak silnie strzeżone i pilnowane, że Hiszpanie o nim nigdy się o nim nie dowiedzieli. Inna głosi, że miasto zostało opuszczone jeszcze przed konkwistą. Kolejna teoria mówi o tym, że było to miasto zamieszkałe przez elity inkaskie, miejsce wypoczynku i kształcenia najwyższych kręgów władzy.
TWIERDZA OLANTAYTAMBO

To niezwykła miejsce. Ostatnia broniona przez ok. 30 lat twierdza Inków. Położona jest w bocznej odnodze doliny rzeki Vilkanoty na stokach zboczy. Rozplanowanie jest bardzo ciekawe i oprócz samej twierdzy obejmuje kompleks spichlerzy i dawne więzienia na sąsiednim wzgórzu.
RUINY MIASTA I ŚWIĄTYŃ W PISAC

Położone są malowniczo na zboczu doliny Urubamby - Świętej Doliny Inków na dużej wysokości, co miało zapewne znaczenie obronne. Ruiny tworzą kilka kompleksów budowli.
RUINY I ZESPÓŁ SAKRALNY CHINCHERO

To odciśnięta kwintesencja wydarzeń z czasów konkwisty i współczesności. Miejsce ścierania się i koegzystencji dwóch światów. Triumfu jednej cywilizacji nad drugą, ale czy tak do końca był to triumf absolutny. Otóż raczej nie. Na fundamentach dawnej świątyni inkaskiej powstała nowa - chrześcijańska. Cinchero jest dla mnie symbolem raczej ciągłości peruwiańskiej historii.
KLASZTOR ŚW. KATARZYNY W AREQUIPIE

Arequipa położona jest we wspaniałej scenerii otoczona stożkami wulkanicznymi. Szukając miejsc kultu i miejsc mocy Inków nie sposób nie zauważyć niezaprzeczalnych umiejętności Hiszpanów, którzy potrafili odnaleźć miejsc mocy i wzmocnić je harmonijnym rozplanowaniem i wystrojem wspaniałej architektury.
KANDELABR W ARCHIPELAGU BALLESTAS KOŁO PARAKAS

Miejsce znajduje się w Peru na wybrzeżu Oceanu Spokojnego w odległości ok. 230 km na południe od Limy.
PŁASKOWYŻ NAZCA

Istnieje bardzo wiele informacji i "teorii" na temat tzw. linii
z Nazca, pochodzących z czasów preinkaskich. Do żadnej z nich nie mam zamiaru się odnosić. Temat jest powszechnie omawiany przez różnych badaczy, tych podchodzących poważnie, jak również wizjonerów i oszołomów. Postanowiłem zamieścić tu swoje refleksje, ponieważ dopiero bezpośrednie zetknięcie i zobaczenie na własne oczy linii dało mi właściwe pojęcie na temat skali zjawiska. Spowodowało zdewaluowanie kilku wcześniej pasujących do mojej "układanki" teorii.
ZESPÓŁ CHULPAS W SILLUSTANI

W rejonie jeziora Titicaca pomiędzy Juliacą a Puno na wysokości 4050 m npm znajduje się zespół dziwnych obiektów z czasów preinkaskich, tzw. chulpas. Ulokowane są na wzgórzu o płaskim wierzchołku.
WYSPY NA JEZIORZE TITICACA

Jezioro Titicaca oprócz tego, że jest to najwyżej położony żeglowny akwen na świecie, jest bardzo tajemniczym miejscem.
CHUCUITO - ŚWIĄTYNIA PŁODNOŚCI

Tuż przy granicy z Boliwią znajdują się ruiny preinkaskiego miejsca kultu fallicznego. Ruiny świątyni położone są na niewielkim placu.