Aktualnie udostępniam trzy biometry, których pliki w formacie JPG są do pobrania:
•  eliptyczny wersja 3.3. - darmowy
•  prosty przeznaczony do tyczenia ujęć wody - darmowy
•  do określania nadmiarów i niedoborów mikro i makro elementów dostosowany do dużego zestawu wahadeł Baja - odpłatny
W przyszłości zamierzam ten dział jeszcze bardziej rozbudować.

BIOMETR ELIPTYCZNY WERSJA 3.3. - ZA DARMO

Dotychczas udostępniałem biometr eliptyczny w wersji 2.3 jako darmowy i chciałbym, aby to nadal pozostało nie zmienione. Każdy, kto chce może darmowe biometry wydrukować i używać do woli, dla własnych badawczych potrzeb, w tym również zarobkowych. Niech każdemu służy w pracy najlepiej. Muszę natomiast wprowadzić pewne bardzo istotne zastrzeżenie. A mianowicie nie wyrażam zgody na jego powielanie i rozpowszechnianie. Skąd te zastrzeżenie? Samo życie. Zdarzały się przypadki, że biometr był rozpowszechniany przez innych kolegów i koleżanki jako materiał do prowadzonych przez siebie kursów radiestezji i bioenergoterapii. Stawał się przez to towarem handlowym, na którym ktoś nieuczciwie zarabiał.


KRÓTKA HISTORIA
Pierwowzór tego biometru powstał w lecie 2000 roku, kiedy to przygotowywałem się do swojej wyprawy do Peru. Wówczas to zrodził się pomysł wykonania niewielkiego biometru, za pomocą którego bym mógł badać miejsca mocy. Biometr ten musiał być niewielki i dopasowany do torby na aparat fotograficzny. Tamten prototyp był bardzo prosty. Zawierał 2 skale i podstawowe widmo kolorów. Z czasem jednak poprzez dodawanie różnych podziałek tematycznych został udoskonalony i dostosowany do potrzeb typowych badań radiestezyjnych.

W 2002 roku zostałem namówiony przez koleżanki oraz kolegów z Pracowni Badań Radiestezyjnych działającej przy Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Radiestezji do stworzenia jednolitego dla wszystkich członków Pracowni uniwersalnego narzędzia pracy. Tak powstała wersja 2.2.

Rok później na swoje stronie www udostępniłem wersję 2.3. która także ukazała się w Biuletynie Informacyjnym nr 3 Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji. Teraz udostępniam najnowszą wersję oznaczona numerem 3.3. Różni się ona zasadniczo od ostatnio publikowanej wersji.

Zainteresowanie biometrem do tej pory było bardzo duże, o czym świadczą dane statystyczne odnośnie ściąganych plików i odwiedzin na tej podstronie oraz liczne maile.


CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Biometr oparty jest na kształcie półelipsy. W oryginale dłuższa średnica wynosi 24 cm. Pomyślany jest jako dwustronny, czyli należy obydwie części wyciąć i ze sobą skleić najlepiej wzmacniając i usztywniając wewnątrz tekturką. Sklejony biometr można zafoliować. W tym przypadku po zafoliowaniu w centrum mniejszego, czarnego koła należy szpilką wykonać minimalny otwór na wylot dla wzmocnienia informacji.

Równolegle do obwodu elipsy porozmieszczano różne tematyczne skale wspomagające wykonywanie pomiarów. Punkt środkowy czarny okrąg na zakratkowanym tle pokrywa się z uchwytem i jest stosunkowo duży. Czarna kropka jest dodatkowym wzmocnieniem sygnału i punktem środkowym dla wszystkich skal zamieszczonych na biometrze.

Tworząc biometr z dużą ilością podziałek i informacji miałem na celu usprawnienie sobie pracy i stworzenie jak najbardziej uniwersalnego narzędzia wspomagającego szybkie prowadzenie różnych pomiarów. Wersja 3.3. jest prostsza i czytelniejsza, mimo, że zawiera więcej informacji. Dodanie kolorowych skal ma na celu poprawę czytelności. Dlatego ograniczyłem na podziałkach niepotrzebne linie, które mogą zakłócać pomiary. Również zmieniłem układ skal zwiększając odległości między nimi, co zapewnia lepszą koncentrację i nie rozprasza przy pomiarach.


PRZEZNACZENIE
Biometr to nic innego jak mentalna ściągawka, która powoduje, że nie angażujemy swojej wyobraźni, i potencjału energetycznego tylko mamy przed oczami czytelnie podane na skalach wartości tego co chcemy mierzyć.

Sam biometr nigdy niczego nie zmierzy. Mierzy człowiek uzbrojony w wahadło, posiadający wiedzę i wrażliwość na odczuwanie promieniowań. Najlepiej to ilustruje następujący przykład porównujący biometr do ołówka. Sam ołówek nigdy niczego nie narysuje. Dopiero w rękach tego, co umie pisać i rysować mogą powstać różne wspaniałe dzieła. Odlotowy i ergonomiczny ołówek pomaga i wpływa jedynie na komfort pracy projektanta. Natomiast najważniejsza jest wiedza teoretyczna inżyniera i jego umiejętność manualna, która pozwala zaprojektować ołówkiem wspaniałe budowle.

Biometr 3.3. jest zaawansowanym i bardzo skutecznym narzędziem wspomagającym pomiary radiestezyjne. Może używać go każdy, niemniej początkujących radiestetów namawiam do korzystania z biometrów prostych - liniowych. Dopiero po nabraniu wprawy proponuję przestawić się na biometr 3.3.

OPIS STRONY "A" Z WIDMEM KOLORÓW


 

                                                   Pobierz plik

                                            

Przeznaczona jest do badań szkodliwych promieniowań: źródeł i rodzajów zadrażnień, mocy i natężenia oraz jakości (koloru) promieniowań. Na tej stronie umieszczono kolejno różne skale.

Zewnętrzną skalę zawierającą zakres 18 kolorów radiestezyjnych: trzy kolory tajemne a, b, c, czarny, podczerwony, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo, fiolet, ultrafiolet, biały, następnie trzy kolory tajemne x, y, z i szary. Rozkład kolorów jest zgodny z zakresem kolorów na równiku elektromagnetycznym wahadła uniwersalnego. Przyjąłem najszerszy i najczęściej używany zakres kolorów, ale nie widzę sprzeczności, jeśli ktoś chce może mentalnie nastawić się na odbiór w zakresie magnetycznym lub elektrycznym. W obszarze koloru białego dodałem półkolistą małą skalę dostrajającą do badania jakości koloru białego i precyzyjnego określania stopnia jego "czystości". Ma to duże znaczenie przy wstrajaniu ekranów radiestezyjnych. Pomysł ten zaczerpnąłem z biometru W. Piseckiego i J. Woźniaka.

Następna do wewnątrz skala zawiera różne rodzaje promieniowań geopatycznych i służy do ich identyfikacji. Skala ta jest o tyle dla mnie ważna, że pozwala szybko i łatwo rozróżnić rodzaj promieniowania w danym miejscu, zwłaszcza w sytuacjach nakładania się kilku radiacji.

Wyszczególniłem tu najczęściej spotykane rodzaj promieniowań:
•  Pasmo podstawowe siatki diagonalnej
•  Pasmo 2 stopnia siatki diagonalnej
•  Pasmo podstawowe siatki globalnej (globalnej (szwajcarskiej, Hartmana, globalnej, geobiologicznej, rusztu globalnego)
•  Pasmo 2 stopnia siatki globalnej (szwajcarskiej, Hartmana, globalnej, geobiologicznej, rusztu globalnego)
•  "Ciek podziemny" (żyłę wodną)
•  Skrzyżowanie cieków podziemnych
•  Uskok geologiczny (deformacje warstw geologicznych)
•  Pustkę geologiczną
•  Skrzyżowanie cieku z siatką diagonalną
•  Skrzyżowanie cieku z siatką globalną (szwajcarską, Hartmana, geobiologiczną, rusztem globalnym)
•  Tzw. "plamy radioaktywne", czyli promieniowanie reliktowe towarzyszące zjawiskom radioaktywności
•  Inne źródła promieniowań (rzadziej spotykane, lub nakładanie się wielu promieniowań)
•  Promieniowania kształtu
•  Miejsca niezapromieniowane
•  Miejsca sprzyjające wypoczynkowi
•  Miejsca mocy

Dalej do wewnątrz znajdują się dwie podziałki dotyczące systemu pomiarowego SRW Witolda Piaseckiego. Skalę SRW używana w Warszawie polecam do pomiaru natężenia i mocy szkodliwego promieniowania geopatycznego, jest bardzo dobrym i praktycznym narzędziem stanowiącym rozwinięcie poznańskiej skali Kamieńskiego.

Podziałka zewnętrzna - szczegółowa służy do pomiaru mocy w zakresie najczęściej spotykanych radiacji 0 - 120 zawiera kilka zakresów:
•  0 - 2 SRW - zakres okołozerowy wskazujący na zanik radiacji
•  2 - 8 SRW - zakres radiacji bardzo słabych korzystnych dla zdrowia
•  8 - 30 SRW - zakres radiacji słabych nieszkodliwych dla zdrowia
•  30 - 60 SRW - zakres radiacji średnich czasowo nieszkodliwych dla zdrowia (krótkotrwałe przebywanie tzn. 2-3 godziny nie
   powoduje negatywnych skutków dla zdrowia)
•  60 - 90 SRW - zakres radiacji silnych szkodliwych dla zdrowia
•  90 - 120 SRW -fragment zakresu radiacji bardzo silnych bardzo szkodliwych dla zdrowia. Kontynuacja tego zakresu znajduje
   się na wewnętrznej ogólniejszej skali. Postanowiłem to w ten sposób rozbić ze względu na wygodę i praktyczną stronę
   pomiarów.

Kolejna podziałka to również skal SRW, z tym, że w zakresie od 0 - 300. Występują tu:
•  0 - 90 SRW Dolne zakresy radiacji rozwinięte na poprzedniej podziałce są powtórzone i z tego względu nie opisane.
   Przechodzą dalej w radiacje bardzo silne rzadko spotykane
•  90 - 150 SRW zakres radiacji bardzo silnych bardzo szkodliwych dla zdrowia
•  150 - 220 SRW zakres radiacji nadzwyczaj silnych czasowo szkodliwych dla zdrowia (krótkotrwałe przebywanie nawet dla
   niewrażliwej osoby jest szkodliwe i odczuwalne)
•  220 - 300 SRW radiacje i wibracje ekstremalnie wysokie zagrażające zdrowiu wszelkich organizmów żywych nawet przez krótki
   czas oddziaływania.

Przy odpowiednim nastawieniu mentalnym szczegółowa podziałka w zakresie 0 - 120 może służyć do uśrednionego pomiaru natężenia radiacji na określonym obszarze (strefie) wyrażonego w [° SRW/m²]. Do pomiaru natężenia polecam specjalny biometr kołowy, rozpowszechniany przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji w opublikowanych materiałach.

Najbardziej wewnętrzna skala wycechowana od 0 - 200 służy do pomiaru wrażliwości radiestezyjnej.


OPIS STRONY "B" ZE SKALĄ BOVISA

 

                                                 Pobierz plik

 

Strona B służy do różnych pomiarów: energii pozytywnych, identyfikacji zagrożeń elektromagnetycznych, stopnia zgodności (prawo sympatii), dostrajania ekranów, pomiaru sił witalnych, określania kierunków i stawiania pytań mentalnych.

Na zewnętrznej podziałce umieściłem rozwinięcie skali BOVISA czyli skalę BSM (Bovis - Simeneton - Matela). Skalę BSM polecam do badania i prowadzenia pomiarów w miejscach mocy tam gdzie mamy do czynienia z pozytywnymi energiami.
Na podziałce wyszczególnione są kolejne zakresy:
•  sfery fizycznej (0-10000 jednostek)
•  sfery eterycznej (10000 - 13500 jednostek)
•  sfery astralnej (13500 - 18000 jednostek)
•  strefy mentalnej (18000 - 28000 jednostek)
•  sfery przyczynowej (28000 - 34000 jednostek)
•  sfery duchowej (34000 - 50000 jednostek)
•  sfery czystej istoty duchowej (powyżej 50000)

Dla zwolenników skali BOVISA, umieszczona została następna podziałka z zakresem fizycznym od 0 - 100000 i zasygnalizowanymi dodatkowymi informacjami:
•  Skrzyżowania cieków przy wartościach od 0 - 750
•  Cieki podziemne przy wartościach 750 - 2000
•  Siatka szwajcarska (dotyczy węzła i pojedynczego pasma) przy wartościach 2000 - 4000
•  Optymalne warunki życia przy wartościach 6600 - 8000
•  Dodatkowo na skali dla porównania oznaczono wartość 7200, która jest równa "0" skali SRW

Kolejna wewnętrzna skala służy do badania czy znajdujemy się pod wpływem szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego (EM), którego źródłem mogą być urządzenia pracujące w różnych zakresach częstotliwości.
Oprócz najczęściej spotykanych emitorów fal EM o częstotliwościach 50 Hz, jakimi są sprzęty AGD wyróżniam inne ważne źródła generujące pola EM w różnych częstotliwościach:
•  Źródła stałego promieniowania EM
•  Częstotliwości infra do 20 Hz rezonujące z pracą mózgu na poziomie theta, alfa i beta
•  Sprzęt AGD pracujący na częstotliwościach 50 Hz (w większości krajów), 60 Hz w Wielkiej Brytanii i USA
•  Napowietrzne przesyłowe sieci elektro - energetyczne powyżej 15 kV zazwyczaj pracujące na częstotliwościach 50 Hz, ale
   mające bardzo silne oddziaływania
•  Rejonowe stacje rozdzielcze prądu najczęściej spotykane stacje transformatorowe 110/15 kV zazwyczaj pracujące na
   częstotliwości 50 Hz o silnych składowych magnetycznych
•  Atmosferyczne burze magnetyczne wytwarzające zmienne pola o drganiach 120 - 300 Hz.
•  Nadajniki fal radiowych w zakresach długich, średnich i krótkich od 30 kHz do 30 MHz
•  Nadajniki fal radiowych UKF i nadajniki stacji telewizyjnych od 30 MHZ do 150 MHz
•  Stacje radiolokacyjne wykorzystujące szeroki zakres fal EM do 300 MHZ
•  Stacje cyfrowej telefonii komórkowej pracujące w zakresie fal radiowych 860-900 MHz
•  Radiolinie jako źródła przesyłania skupionej i ukierunkowanej wiązki fal elektromagnetycznych w zakresach fal radiowych
   i mikrofalowych
•  Generatory mikrofalowe i stacje nadawcze telefonii komórkowej nowej generacji pracujące na mikrofalowych
   częstotliwościach 1,8 GHz - 2,2 GHz

Następna podziałka procentowa służy do badania związków sympatii i zgodności. Zakres ujemny po lewej stronie skali, zero po środku i dodatni zakres po prawej stronie, ułatwia dokonywanie wstępnych ocen ilościowych. Również używam tej skali do dostrajania ekranów.

Ostania podziałka od 0 - 100 służy do badania sił witalnych wyrażonych w procentach.

Wewnętrzna część biometru zawiera strzałki oraz elementy odpowiedzi na pytania mentalne dając możliwości uzyskiwania odpowiedzi "tak - nie", "dobrze - źle" i symbole "+" oraz "-". Strzałki mogą służyć do określania kierunków zaginionych przedmiotów. Polecam je do precyzyjnego wyszukiwania optymalnego miejsca dna ekran.

Życzę przyjemnej pracy. Czekam na dalsze opinie, które okazały się bardzo pomocne przy ulepszaniu kolejnych wersji biometru.

BIOMETR DO TYCZENIA UJĘĆ WODY - ZA DARMO

 

                                                       Pobierz plik

 

Jest to klasyczny biometr liniowy. Adresowany dla tych, którzy zajmują się tyczeniem ujęć wodnych. Z czarnej centralnej kropki do wzmacniania sygnału wyprowadzonych jest 7 równoległych podziałek.
  1. od góry z podstawowym widmem kolorów radiestezyjnych
  2. do mierzenia mocy w systemie SRW w zakresie pozwalającym na pomiar silnych promieniowań do 300° SRW
  3. do określania głębokości zalegania warstwy wodonośnej
  4. do określania wydajności w l/min oraz m³/godz. przy założeniu określonej średnicy filtra i rury
  5. do określania jakości wody, a zwłaszcza stopnia skażenia bakteriologicznego
  6. do określania stopnia zawartości jonów żelaza i manganu wyrażonych w mg/l
  7. do określania rodzajów podłoża poszczególnych warstw.

Od siebie dodam, że do takiego biometru dołączony mam czarny sznurek dług ok. 3 m zakończony palikiem. Umożliwia mi to lepsze badanie parametrów ujęcia wody bez stania na silnym paśmie promieniowania. Palik jest wbity w miejsce przyszłego odwiertu a końcówka sznurka umocowana w środku czarnej kropy.

BIOMETR DO UNIWERSALNEGO ZESTAWY WAHADEŁ J. BAJA - ODPŁATNIE


 

 

 

Adresowany jest głównie dla bioenergoterapeutów oraz radiestetów zajmujących się profilaktyką i poprawą stanu energetycznego człowieka. Biometr został opracowany jako specjalistyczny przyrząd dla konkretnego zestawu wahadeł (uniwersalny zestaw wahadeł Józefa Baja). Efektywnie przyśpiesza pracę diagnostyczną.

Służy do precyzyjnego określenia zaburzeń energetycznych w organizmie spowodowanych niewłaściwą gospodarką pierwiastkami. Za pomocą biometru można określać wielkości niedoborów lub nadmiarów pierwiastków oraz preparatów ziołowych u badanej osoby.

Dla prac terapeutycznych możemy za pomocą biometru komponować dla klienta najkorzystniejsze zestawy do impregnacji energiami poszczególnych wahadeł.

Biometr wykorzystuje jako zasadę działania prawo sympatii. Konstrukcja biometru oparta jest na dwóch skalach tematycznych dostosowanych do zawartości uniwersalnego zestawu wahadeł Józefa Baja:

•  Zestawu mikro i makroelementów oraz wybranych pierwiastków stosowanych najczęściej w terapiach naturalnych.
•  Zestawu wybranych preparatów naturalnych

Na zewnątrz skal z pierwiastkami i preparatami umieszczono kolorową skalę pozwalającą na dokonanie pomiaru wielkości niedoboru (wartości ujemne) lub nadmiaru (wartości dodatnie) wyrażoną w procentach.

Biometr można zakupić w formie elektronicznej (pliki graficzne w formacie JPG oraz instrukcja w formacie DOC), za 7 zł. W wersji materialnej (zafoliowany dwustronny kolorowy wydruk + jedna strona instrukcji) za 15 zł. Trzecia możliwość to kupić uniwersalny zestaw wahadeł J. Baja, z którym biometr jest rozprowadzany razem w cenie zestawu.

Jeśli chcesz nabyć ten biometr to prześlij mi swoje zgłoszenie z informacją czy chcesz biometr w formie elektronicznej (pliki w formacie JPG oraz DOC) czy tradycyjnej (zafoliowany biometr z instrukcją. Wówczas prześlę ci pliki lub gotowy biometr. Po otrzymaniu przesyłki przekażesz należność na moje konto 63 1020 1156 0000 7902 0010 4950


 

 

 

 

powrót na górę strony