CZYM DLA MNIE JEST BIOENERGOTERAPIA?

W moim rozumieniu bioenergoterapia dziedziną wiedzy bardzo spokrewnioną z działem radiestezji, tzw. biotroniką. Biotronika zajmuje się badaniem procesów i zjawisk oraz oddziaływaniami bioenergoterapeuty na organizmy żywe (człowieka i zwierzęta) poprzez stosowanie metod bioenergetycznych i radiestezyjnych.

Bioenergoterapia jest zatem wiedzą i umiejętnością łączącą metodą pracy radiestezyjnej, zwłaszcza przy lokalizacji i odczuwaniu zaburzeń energetycznych ze specyficzną umiejętnością oddziaływania bioenergią wpływającą na poprawę i przywracanie stanu zdrowia. Świadome oddziaływanie energią staje się procesem równoważenia zaburzonej energetyki organizmu człowieka.

Bioenergoterapię traktuję jako niekonwencjonalną metodę przyczyniającą się do poprawy zdrowia, która może (ale nie musi) wspomagać leczenie medyczne.

KOMU MOGĘ POMÓC?

Każdemu, komu pomoc bioenergoterapeuty w danym momencie życia jest potrzebna ze względu na jego problemy zdrowotne. Każdemu, kto wierzy, że taka pomoc będzie skuteczna.

Każdego klienta traktuję z najwyższym szacunkiem, w zależności od wieku jak: ojca lub matkę, brata lub siostrę, syna lub córkę. Ustanowienie takiej relacji z klientem pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych rezultatów, nawet w tzw. "beznadziejnych czy przewlekłych przypadkach". Sporadycznie zdarzają się sytuacje, kiedy taka relacja nie zachodzi z różnych przyczyn. Wówczas to klientem się nie zajmuję, traktując to jako tzw. "Siłę Wyższą".

CUDÓW NIE OBIECUJĘ

Nagłych uzdrowień i cudów nie obiecuję. Po prostu w nie nie wierzę.

Wierzę natomiast, że rzetelnie prowadzona i kompleksowa terapia, polegająca na aktywnej współpracy ze świadomym klientem może dać bardzo pozytywne oraz zaskakujące rezultaty, graniczące z cudem. Dla mnie to jest efekt doskonałej i harmonijnej pracy klienta i bioenergoterapeuty.

Co robię i jak pracuję?

Najważniejsze jest nawiązanie "kontaktu - dialogu" energetycznego z klientem. Jest to podstawą do dalszej harmonijnej pracy. Mając bardzo dobry kontakt jestem w stanie pomóc nawet przy bardzo skomplikowanych i trudnych schorzeniach. Bez "kontaktu" nie można mówić o skutecznej bioenergoterapii nawet przy błahych dolegliwościach.

Na początku "zapoznaję się" z klientem, tzn. badam jego siły witalne, dominujący kolor w aurze, polaryzację ciała, indywidualną wrażliwość na promieniowanie geopatyczne. Następnie sprawdzam rozkład zaburzeń energetycznych w organizmie, ich wielkość i związek z chorobą. Strefy zaburzeń energetycznych rysuję na schemacie sylwetki ludzkiej. Często takie badanie jest potwierdzeniem diagnozy lekarskiej, wskazaniem miejsca bezpośrednio powiązanego z chorobą albo też narażonego na zagrożenia chorobowe, teraz lub w najbliższej przyszłości.

Po tej wstępnej fazie w zależności od potrzeb stosuję najprzeróżniejsze techniki energetyczne, często łącząc je w różne sekwencje. W każdym przypadku zestaw oddziaływań energetycznych jest inny, dostosowany do wymagań, potrzeb i wrażliwości klienta. Nazwy tych technik, które stosuję, są dla mnie umowne:
•  oczyszczanie, czyli ściąganie i usuwanie nadmiaru różnej jakości energii,
•  oddziaływanie energią mającą różne właściwości w zależności od potrzeb,
•  równoważenie energetyki organizmu poprzez udrożnienie przepływu energii w meridianach,
•  równoważenie przepływu energii w poszczególnych czakrach, mostkowanie czakramów,
•  zabiegi prowadzone w transie - odmiennym stanie świadomości umysłu (stan theta) o bardzo wysokim przepływie energii,
•  elementy akupresury i masażu energetycznego,
•  elementy programowania i warunkowania pewnych rytuałów wspomagających zdrowienie, psychokorekcja z elementami
   hipnozy,
•  różne działania i techniki relaksacyjne,
•  elementy koloroterapii i aromaterapii,
•  stosowanie wybranych ziół
•  i jeszcze wiele innych.

Zabiegiem najczęściej stosowanym wśród rodziny i przyjaciół są krótkotrwałe zabiegi wzmacniające, usuwające zmęczenie oraz dodające w danym momencie sił witalnych, ogólnie poprawiające nastrój i samopoczucie. Nie mają one charakteru terapii a jedynie doraźnego wspomagania.

SKUTECZNOŚĆ TERAPII

Bardzo ważne dla skuteczności terapii jest sprawdzenie czy na organizmie klienta znajdują się ślady zapromieniowania geopatycznego. Jeśli tak, to proponuję badanie radiestezyjne mieszkania z neutralizacją szkodliwych dla zdrowia promieniowań. Jest to bardzo ważne, ale często zaniedbywane przez bioenergoterapeutów. Diagnoza radiestezyjna jest dla mnie elementem diagnozy bioenergoterapeutycznej.

Częstą przyczyną schorzeń, dolegliwości i stałego osłabienia sił witalnych klienta jest fakt długotrwałego przebywania w miejscach o silnym promieniowaniu geopatycznym. Dotyczy to zwłaszcza długiej ekspozycji na promieniowania silne szkodliwe dla zdrowia w miejscach gdzie człowiek przebywa najczęściej, czyli: miejsca spania, miejsca wypoczynku dziennego i miejsca pracy.

Trudno mówić o skutecznej bioenergoterapii, jeśli po zabiegu bioenergoterapeutycznym klienta wraca do silnie zapromieniowanego domu. Jest poddawany szkodliwemu działaniu promieniowania. Co się wtedy dzieje? Nawet bardzo skuteczne działanie bioenergoterapeuty i zrównoważenie energii u klienta będzie krótkotrwałe. Cała energia, która ma oddziaływać leczniczo i przywracać równowagę, zostanie "zużyta" na zabezpieczenie przed szkodliwym promieniowaniem, a zaraz potem pojawią się z powrotem dolegliwości.

Bardzo ważne w pracy z klientem jest uporządkowanie przepływu energii w organizmie (bioenergoterapia) oraz w jego otoczeniu (radiestezja). Kształtowanie energii w przestrzeni życia codziennego człowieka jest tak samo ważne jak zharmonizowanie przepływu energii w jego ciele.

Jedną z różnic, podkreślanych przez bioenergoterapeutów w odniesieniu do medycyny konwencjonalnej zajmującej się usuwaniem objawów jest leczenie przyczyn choroby. Dlatego tak ważne jest, aby skuteczna i rzetelna terapia dotyczyła również znaczącej poprawy warunków środowiska, w którym mieszka klienta.

AKTYWNA WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM

Zadaniem bioenergoterapeuty jest pomoc klientowi w rozwiązaniu jego problemów zdrowotnych poprzez właściwe zdiagnozowanie, oczyszczenie i oddziaływanie energetyczne, które przyczynia się do poprawy stanu zdrowia. Samo przychodzenie klienta na zabiegi nie zawsze wystarcza, chociaż często się zdarza, że może być skuteczne. Zadaniem klienta jest aktywnie uczestniczyć w terapii. Jak to należy rozumieć? Kiedy klient decyduje się na bioenergoterapię to musi mieć świadomość, że postępowanie oraz środki oddziaływania są zupełnie inne niż w przypadku medycyny akademickiej.

Jak działa bioenergoterapeuta? Jak już wspominałem wcześniej - poprzez świadome kierowanie energią, mające na celu równoważenie zaburzonej energetyki organizmu człowieka. Wyrównanie energii klienta, uaktywnienie i utrzymanie w harmonii przepływu energii jest warunkiem powracania organizmu do zdrowia.

Tu dochodzimy do kluczowego zagadnienia, co należy robić, aby po zabiegu jak najdłużej utrzymać stan równowagi i harmonijnego przepływu energii? To jest w dużym stopniu zadanie dla klienta. Jest to jego codzienna praca z problemem chorobowym. W moim przekonaniu klient musi być włączony w aktywną walkę z chorobą poprzez stworzenie pewnych stałych zachowań, które nazywam "codziennymi rytuałami", lub "zadaniami". Ma to kolosalne znaczenie dla całego procesu wychodzenia z choroby.

Co może być rytuałem? Każda czynność, która dodatkowo pojawia się w rozkładzie dnia i jest do zaakceptowania przez klienta, a którą będzie wykonywał z intencją walki z chorobą. Może to być: modlitwa, medytacja,afirmacje, picie naenergetyzowanej wody, , specjalna dieta, rytualne przyrządzanie posiłku, gimnastyka, nowa trasa dojazdu do pracy, różne postanowienia i wyrzeczenia. W każdym razie coś, co w sposób widoczny odmienia tryb życia w trakcie terapii. Każdy klient sam ustala rodzaj i ilość rytuałów. Rytuały są warunkowane podczas zabiegu, w trakcie którego klient jest w odmiennym stanie świadomości (theta). Każdorazowe wykonywanie rytuału wyzwala w kliencie korzystne reakcje energetyczne.

Tak więc, gotowość klienta do aktywnej współpracy przy bioenergoterapii w dużym stopniu wpływa na sukces nawet w bardzo trudnych przypadkach.

powrót na górę strony