CO TO JEST AJURWEDA?

"Ajurweda" (ayurveda) znaczy "wiedza o życiu", bądź "sztuka życia". Jest to sanskrycki termin, gdzie "ajus" znaczy życie, a "veda" wiedzę, mądrość. Jako, że "życie" jest synonimem "zdrowia", ajurweda jest wiedzą o zdrowiu. Ajurweda to najstarszy na świecie system medyczny i filozoficzny, wywodzący się ze starożytnych Indii, z przed pięciu tysięcy lat.

Ajurweda to medyczno-metafizyczna życiowa wiedza o uzdrawianiu, matka wszelkiej sztuki leczenia i jednocześnie filozofia sztuki życia, której istotą jest świadome dążenie człowieka do pełnej równowagi na poziomie ciała, ducha i umysłu. Jest to system filozoficzny zajmujący się naturą, celem i sensem ludzkiego życia. Obejmuje metafizykę i fizykę (obecnie można się odnieść do zasad fizyki kwantowej), zdrowie i chorobę, szczęście i smutek. W wedyjskiej wiedzy celem życia jest samopoznanie lub samospełnienie tj. realizacja boskiej świadomości i wyrażanie tej boskości w codziennym życiu.

Ajurweda to system holistycznej medycyny naturalnej. Ajurwedyjska wiedza medyczna ujmuje człowieka holistycznie i dotyczy każdego aspektu ludzkiego życia, koncentrując się na zapobieganiu chorobie, a gdy do niej dojdzie usuwaniu jej źródła, a nie jej objawów. Zgodnie z ajurwedyjską definicją zdrowia, pełne zdrowie nie opiera się jedynie na braku wyraźnych symptomów chorobowych, lecz stanowi stan absolutnie dobrego samopoczucia w całej swojej istocie. Medycyna ajurwedyjska nie zajmuje się pojedynczym organem, lecz traktuje ciało jako całość. Jej istotą jest pełne wyzdrowienie, a nie tymczasowa ulga.

ZARYS HISTORYCZNY
Geneza Ajurwedy jest prastara, a jej początki legendarne. W oparciu o mity i legendy hinduskie to Brahma, najwyższy Bóg hinduskiego panteonu, a zarazem pierwszy nauczyciel medycyny ajurwedyjskiej, wypowiedział półbogom i mędrcom Wedy przed ok. 7/8 tysiącami lat. To on skomponował tekst Wed, obejmujący 100 tysięcy wersetów, zapisanych w tysiącach rozdziałów. Jako że w pierwotnej formie tekst ten nie był zrozumiały dla zwykłych ludzi, Brahma zdecydował się go skrócić i podzielił na osiem części, zwanych Ashtanga Ayurveda. W takiej formie przekazał tę wiedzę Prajapatiemu, swemu synowi, a następnie Aświnom, półbogom, niebiańskim bliźniakom i mędrcom, uznawanym za najlepszych uzdrowicieli. Oni to z kolei przekazali tę wiedzę wojowniczemu półbogowi Indrze, od którego otrzymała tę świętą mądrość pierwsza śmiertelna istota - człowiek, Dhanvantari.

Dhanvantari inkarnował w 7 w p.n.e. jako król Kashi (obecne Varanasi), i zwał się Kashinares Divodasa. Nie był to jednak człowiek w naszym pojmowaniu, gdyż i on narodził się z umysłu samego Brahmy i uznany był jako riszi. Zgodnie z kanonami wiary i tradycji hinduskiej na początku świata istniało 14 riszich i to im właśnie zostały ujawnione fragmenty świętych wedyjskich hymnów. Wiedza ajurwedyjska jest więc częścią wielkiej spuścizny, którą pozostawili ludzkości riszi, starożytni hinduscy wieszczowie. Według przekazów ludowych mędrcy ci byli wysoko wykształconymi i rozwiniętymi duchowo istotami, którzy doznali oświecenia na drodze głębokiej medytacji i praktyk duchowych. Na bazie osobistych doświadczeń duchowych odkryli, że we wszystkim co istnieje przejawia się energia, w świecie rzeczy materialnych i niematerialnych, także w człowieku. Tę wszechobecną energię określili jako ekspresję kosmicznej świadomości (w różnych kulturach zwanej Bogiem, Absolutem, Energią Uniwersalną czy Wyższą Inteligencją). Naukę tę rozwinęli w pewien system myślowy, który jest nam znany jako filozofia ajurwedyjska, według której, człowiek stanowi jedność i integralną część Kosmosu.

Na początku wiedzę tę przekazywano ustnie, z pokolenia na pokolenie, z mistrza na ucznia, w formie hymnów i pieśni, których uczono się na pamięć, celem ich dalszego przekazu. Pierwsze zapisy na temat medycyny starohinduskiej pojawiły się w Wedach, najstarszej w świecie zachowanej literaturze, sprzed ok. 2500-2000 lat p.n.e. Najbardziej interesująca z punktu widzenia medycyny była przynależna do Wed - Ajurweda, w której charakterystyka chorób przedstawiona została w sposób stosunkowo racjonalny i syntetyczny.

ZAŁOŻENIA FILOZOFII
Ajurweda opiera się na założeniu, że we wszystkim, co istnieje przejawia się energia, zwana w sanskrycie praną. Prana jest siłą życiową i przenika Wszechświat przejawiając się w pięciu żywiołach: przestrzeni, powietrzu, ogniu, wodzie i ziemi. W człowieku prana występuje pod postacią zróżnicowanej energii vaty, pitty i kaphy, które stanowią aktywne odzwierciedlenie wspomnianych pięciu żywiołów. Każdy z nas ma niepowtarzalną kombinację tych trzech energii, a zatracenie równowagi pomiędzy nimi jest przyczyną każdej dolegliwości.

Według Ajurwedy w momencie zapłodnienia zostajemy wyposażeni w pewien energetyczny kod genetyczny (prakriti) i niepowtarzalną konstytucję ciała, energię przejawiającą się w ludzkim organizmie w trzech różnych postaciach: vata, pitta i kapha. Wszelkie zaburzenia, a w ich następstwie choroby biorą się z zachwiania równowagi energetycznej ciała, a więc z nadmiaru bądź z niedoboru tych energii, co z kolei w fizycznym wymiarze powoduje brak właściwej czynności komórkowej w organiźmie. Prakriti kieruje osobniczymi reakcjami tak umysłowymi jak i fizjologicznymi. Oznacza to, że każdy typ konstytucjonalny wykazuje osobnicze predyspozycje do zaburzeń, jak choćby niedowagi czy nadwagi. Według Ajurwedy istnieje siedem typów ciała: ciała jednorodne, z przeważającą energią vata, pitta lub kapha; typy dwoiste, gdzie niemalże w równej mierze występują vata-pitta, pitta-kapha lub kapha-vata; bardzo rzadko wszystkie trzy doshe występują w równych proporcjach.

Vata jest odpowiednikiem żywiołu przestrzeni i powietrza oraz biologiczną energią wszelkiego ruchu w ciele, pitta, energią ognia i ziemi, odpowiada za metabolizm, natomiast kapha jest energią ziemi i wody, odpowiadającą za konstrukcję ciała. Te trzy doshe (typy ciała)- vata, pitta i kapha - są więc aktywnymi postaciami pięciu żywiołów. Kierują one wszystkimi funkcjami biologicznymi i psychicznymi ciała, ducha i świadomości (umysłu). Sterują naszymi pierwotnymi upodobaniami do niektórych smaków, pokarmów, warunków klimatycznych, gorąca i zimna, pewnych typów zachowań (bardziej lub mniej aktywnych, spontanicznych). To od nich niejako zależą cechy naszego charakteru, fizjologii i ogólnie wyglądu zewnętrznego.

MASAŻ AJURWEDYJSKI
Masaże stanowią jeden z elementów holistycznego systemu medycyny naturalnej. Zaliczają się do najstarszej sztuki medycznej. Masaż ajurwedyjski pełni wiele funkcji poprzez wpływ, jaki wywiera na poszczególne układy naszego organizmu. Działa na trzech poziomach: fizycznym, psychicznym i duchowym.

Istota masażu Ajurwedyjskiego wiąże się z ruchem energii w ciele. Jest to subtelne połączenie masażu klasycznego i akupresury. Celem jest przywrócenie równowagi energii życiowej zwanej prana, krążącej po ciele w nadis. Nadis, to niewidzialne dla ludzkiego oka kanały rozprowadzające energię do wszystkich narządów i obszarów ciała. Przywrócenie harmonijnego przepływu energii poprzez stymulację punktów akupresurowych (marmas) stanowi wyraz fizycznego, psychicznego i duchowego zdrowia. Przez właściwą równowagę wszystkich energii ciała można zapobiegać chorobom i przywracać zdrowie choremu organizmowi.

Oprócz mechanicznego działania skierowanego na powierzchnię skórną, poszczególne kanały i punkty energetyczne (inaczej zwane punkty życia) równocześnie odbywa się praca na subtelnych energiach organizmu. Podczas masażu ajurwedyjskiego następuje stymulacja organizmu do samoregulacji i samoregeneracji, a w efekcie do zdrowienia. Na tym właśnie polega mechanizm działania leczniczego i regenerującego, trudno wytłumaczalny z wyłącznie materialistycznego punktu widzenia. W dość skuteczny sposób może on uzupełniać, a niekiedy nawet zastępować leczenie farmakologiczne.

Harmonia i równowaga umysłu, serca i ducha rozpoczynają proces wewnętrznego uzdrawiania, jak też przywrócenia witalności i młodości ciała fizycznego, emocjonalnego i duchowego.
Masaże ajurwedyjskie wykonuje się w ramach szeroko pojętej profilaktyki zdrowia.


Korzyści masażu ajurwedyjskiego:
- Przywraca harmonijny przepływ energii w ciele
- Zapewnia głęboki relaks, eliminuje stresy i negatywne emocje
- Wspomaga ciało w dążeniu do odtworzenia utraconej równowagi wewnętrznej
- Działa energetyzująco i regenerująco, przyśpiesza usuwanie toksyn z organizmu
- Stanowi element terapii odmładzających, zapewniając zdrowy wygląd i jędrność ciała
- Zwiększa sprawność umysłową i wydolność fizyczną
- Reguluje działanie wszystkich narządów wewnętrznych, niweluje wiele dolegliwości
- Aktywizuje system odpornościowy oraz wpływa na ogólną poprawę samopoczucia

Zalecany w dolegliwościach:
- w zaburzeniach układu krążenia, nerwowego, hormonalnego, trawiennego
- w chronicznym zmęczeniu (będącym zatraceniem energii witalnej), osłabieniu funkcji
  systemu immunologicznego
- nerwicach i stanach depresyjnych, w przewlekłym stresie, bezsenności
- w problemach z koncentracją i pamięcią
- przy bólach zatokowych, głowy i migrenach
- bólach pleców, skurczach mięśni, bólach pourazowych
- wątroby, trzustki, woreczka żółciowego, jelitowych, zaparciach, gazach
- zaburzeniach menstruacyjnych u kobiet, słabej potencji i zaburzeniach seksualnych
- przy nadciśnieniu, niedociśnieniu, otyłości
- niweluje też doznania traumatyczne

Więcej na ten temat na stronie centrum - patrz linki

Centrum Ajurwedy
Tel. +4822 424 54 54
Skwer Kardynała Wyszyńskiego 5 lok. 50 Warszawa

« poprzednia strona | powrót na górę strony