Jak poprawić warunki w swoim mieszkaniu

W poprzednim artykule omówiłem problem doboru miejsca pod zabudowę i ewentualnych sposobów przeciwdziałania szkodliwym oddziaływaniom zadrażnień geopatycznych na organizmy ludzkie. Skoncentrowałem się na budownictwie jednorodzinnym i problemach związanych z tym rodzajem budownictwa. W niniejszym artykule chciałbym zwrócić uwagę na bardziej złożony i powszechnie występujący problem, jaki wiąże się z zamieszkiwaniem w zwartej zabudowie miejskiej o dużym stopniu intensywności. Miejska zabudowa mieszkaniowa to przede wszystkim domy usytuowane wzdłuż ulic, często stanowiących ich obudowę. Taki rodzaj zabudowy występuje w starszych częściach miast. Są to zazwyczaj kamienice ciasno zestawione jedna przy drugiej w ciągi zabudowy wyznaczone siecią ulic miejskich. W okresie powojennym, a zwłaszcza od lat 70, w krajobrazie miejskim zaczęły pojawiać się osiedla mieszkaniowe o mniej regularnej strukturze, tzw. „blokowiska”, czyli grupy budynków wielopiętrowych, wielorodzinnych o ogromnych kubaturach, liczących czasami nawet i kilkaset mieszkań. W wielu miastach nie tylko w Polsce stanowią one dość poważny udział zasobu mieszkaniowego. Warto się więc przyjrzeć występującym tam problemom radiestezyjnym. A problemy są dość poważne. Ok. 70% moich wizyt i interwencji radiestezyjnych dotyczy właśnie mieszkań w takiej zabudowie. Niestety w bardzo wielu przypadkach przestrzeń życiowa ludzi mieszkających w blokach ma bardzo niekorzystne właściwości energetyczne, które są czynnikiem szkodliwym dla zdrowia.

Co jest zasadniczym problemem w standardowych mieszkaniach mieszczących się w blokach lub w zwartej miejskiej zabudowie?

Przede wszystkim stosunkowo mały metraż mieszkania, zwłaszcza w starszych blokach rzadko kiedy przekraczający powierzchnię 50 m2, przez co komfort życia jest dość ograniczony.
 • Stosunkowo mała powierzchnia poszczególnych pomieszczeń, nie stwarza zbyt wielu możliwości dogodnego rozlokowania funkcji mieszkalnych, a zwłaszcza miejsc stałego przebywania, takich jak: łóżko, miejsce wypoczynku dziennego, miejsce nauki.
 • Przypadkowe usytuowanie całego budynku mieszkalnego w stosunku do często niekorzystnego naturalnego rozkładu promieniowań geopatycznych.
 • Stosowane materiały i technologie budowlane (o tym zamierzam napisać w kolejnych artykułach).

 • Architektura i konstrukcja przesądzająca o promieniowaniach kształtu i naprężeniach konstrukcyjnych występujących wewnątrz budynku, generujących promieniowania i zakłócających pierwotny układ promieniowania.

  Te wyżej opisane problemy nie występują z taką intensywnością w budownictwie jednorodzinnym. Budownictwo jednorodzinne między innymi ze względu na możliwości wpływania na lokalizację jak i rozplanowanie domu oraz zazwyczaj stosunkowo duży metraż powierzchni użytkowej, stwarza z reguły większe szanse uniknięcia szkodliwych wpływów występujących zadrażnień geopatycznych. Natomiast mieszkania zlokalizowane w blokach, kamienicach, czy nawet nowych budynkach wielorodzinnych budowanych już według nowych standardów, mają w zasadzie te same spektrum problemów, a ich mieszkańcy często te problemy boleśnie odczuwają.

W jaki sposób możemy uniknąć kłopotów związanych z mieszkaniem, w którym występuje niekorzystny rozkład promieniowań?

Jeśli jesteśmy na etapie, kiedy zamierzamy kupić czy wynająć mieszkanie to najlepszym sposobem jest konsultacja radiestezyjna. Od radiestety – konsultanta należy wówczas oczekiwać, że wstępnie oceni czy poziom i rozkład promieniowań jest sprzyjający dla przyszłych mieszkańców, czy też nie. Powinien ocenić jakie istnieją możliwości ewentualnej poprawy warunków zdrowotnych poprzez zainstalowanie ekranu radiestezyjnego. Taka konsultacja może być bardzo pomocna przy podejmowaniu ważnych życiowych decyzji związanych z wyborem mieszkania i uchronić nas przed popełnieniem błędów mających później wpływ na nasze dalsze życie, samopoczucie i zdrowie.

W sytuacji kiedy kupujemy nowe mieszkanie od dewelopera, zazwyczaj odbywa się to na etapie kiedy nasz dom jest jeszcze narysowany na papierze i ma formę dokumentacji projektowej. Tu niestety nie mam dobrej i skutecznej rady. Jest to zwykła loteria. Możemy kierować się jedynie naszą intuicją, a obiektywne i miarodajne przebadanie radiestezyjne nie jest możliwe.

Będąc już szczęśliwym posiadaczem lub użytkownikiem mieszkania, które jeszcze nie jest urządzone, dobrze jest poprosić radiestetę o przebadanie naszego przyszłego lokum pod kątem dokładnego i precyzyjnego rozkładu promieniowań. Dokładna ekspertyza radiestezyjna ma pomóc nam w podejmowaniu decyzji odnośnie dopasowania najważniejszych funkcji i miejsc przyszłego, stałego przebywania domowników (łóżka, miejsca wypoczynku dziennego, miejsca nauki i pracy) do występujących w mieszkaniu stref korzystnych i stref niekorzystnych dla długotrwałego przebywania ludzi. Ekspertyza radiestezyjna może być materiałem pomocnym przy projektowaniu wnętrza naszego mieszkania.

„Radiestezyjne badanie nieurządzonego mieszkania poprzedzające rozplanowanie miejsc stałego przebywania domowników i aranżację wnętrza”

Powyżej opisane sytuacje mają charakter profilaktyki radiestezyjnej. Uważam, że jest to najlepszy sposób postępowania polegający na unikaniu zawczasu tego, co jest szkodliwe dla zdrowia w naszej przestrzeni życiowej. Niestety te profilaktyczne działania podejmowane są zbyt rzadko! Najwłaściwszym momentem jest etap projektowania inwestycji i lokalizowania przyszłych domów. Tu jest duże pole dla działalności radiestezyjnej. Radiestezyjne oceny terenu powinny poprzedzać każdą inwestycję w celu rozpoznania zadrażnień geopatycznych i zminimalizowania ich skutków już na etapie projektowym. Najgorszymi, ale i najczęściej zdarzającymi się przypadkami są sytuacje, w których mieszkanie jest już urządzone, zamieszkałe od wielu lat, a domownicy czują się w nim źle, mają kłopoty ze spaniem, koncentracją lub są nękani przez ciągłe dolegliwości i choroby. Zwykle wówczas, kiedy wyeliminują większość racjonalnych przyczyn dochodzą do wniosku, że są pod wpływem jakiś „złych sił” i trzeba do mieszkania zaprosić radiestetę. Kiedy po zdiagnozowaniu radiestezyjnym mieszkania uzyskujemy potwierdzenie, że przyczyną złego samopoczucia domowników jest wysokie promieniowanie geopatyczne, mamy wówczas dwie możliwości:
 • Pierwsza – dostosowanie miejsc stałego przebywania domowników do rozkładu występujących w mieszkaniu stref o radiacjach niskich korzystnych dla zdrowia, sprzyjających regeneracji i wypoczynkowi, o ile takie strefy występują a rozkład wewnętrzny mieszkania na to pozwala. Z doświadczenia wiem, że w blokach takie sytuacje występują nie często;

   

Tu należy wstawić rysunek mieszkanie02.pdf

 

Rys. 2

 

,„Radiestezyjne badanie zamieszkałego mieszkania, w którym istnieje ograniczona możliwość dostosowania miejsc stałego przebywania domowników do występujących promieniowań”

 • Druga – kiedy nie pozostaje nam nic innego jak próba technicznego poprawienia warunków zdrowotnych poprzez zainstalowanie odpowiedniego, tzn. skutecznego ekranu radiestezyjnego i zneutralizowanie szkodliwych dla zdrowia promieniowań.

   

,„Radiestezyjne badanie zamieszkałego mieszkania, w którym zainstalowano ekran radiestezyjny”

Ta druga ewentualność ma charakter interwencji radiestezyjnej w przestrzeń życiową człowieka i w jego środowisko energetyczne. Tu muszę zaakcentować swoją opinię, że zainstalowanie ekranu jest działaniem ostatecznym. Osobiście preferuje metody naturalne o ile są do tego odpowiednie warunki. Ekranom radiestezyjnym i neutralizacji szkodliwych promieniowań poświęcę kolejny artykuł, bo jest to temat bardzo ciekawy, a jednocześnie bardzo kontrowersyjny. Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na samo badanie radiestezyjne. W tym i poprzednim artykule często przywoływałem konieczność zasięgnięcia opinii radiestezyjnej i wsparcia się fachową wiedzą radiestezyjną. Czego klienci powinni oczekiwać od radiestety zapraszając go na ekspertyzę czy konsultację do domu? To bardzo ważne, czego powinniśmy oczekiwać jako konsumenci i czego wymagać od radiestety – usługodawcy.

Zasadniczym celem wizyty radiestety powinno być pełne rozpoznanie i scharakteryzowanie występujących w mieszkaniu zadrażnień w taki sposób i w takiej formie, żeby klient nie miał najmniejszych wątpliwości gdzie są strefy o radiacjach niskich korzystnych dla zdrowia, a gdzie występują różnego rodzaju zadrażnienia. Efektem takiego badania, oprócz wyjaśnień radiestety, powinien być pozostawiony przez niego jakiś materialny ślad z wynikiem badania. Najlepiej jak przybiera on formę dokumentacji. Forma takiej dokumentacji może być bardzo różna, ale z całą pewnością powinna zawierać przynajmniej rysunek lub szkic pokazujący na planie mieszkania rozkład zadrażnień geopatycznych. Czyli najprościej ujmując, na planie mieszkania powinny znaleźć się zaznaczone wszelkie promieniowania szkodliwe dla zdrowia w zestawieniu ze strefami gdzie promieniowanie jest korzystne i sprzyjające regeneracji. Taki plan jest ważny z wielu powodów, stanowi udokumentowanie promieniowań w danym okresie – a to może czasami ulegać zmianie. Poza tym stanowi podstawę gwarancji za wykonaną usługę i wiąże się z wzięciem odpowiedzialności przez radiestetę za wykonane badanie. Poza badaniem od radiestety należy oczekiwać wyciągnięcia właściwych wniosków z przeprowadzonego badania i konkretnej porady, co w danej sytuacji najlepiej jest zrobić, żeby poprawić warunki życia w mieszkaniu.

Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę zapraszając radiestetę na ekspertyzę?

To co jest moim zdaniem najważniejsze, a zależy głównie od klienta to przede wszystkim zapewnienie radiestecie warunków do wykonania obiektywnego pomiaru i oceny występujących w mieszkaniu promieniowań. Dlatego wszelkie uwagi tego typu, że:….”w tym miejscu źle nam się śpi”, ……….”a tu jest coś nie tak”, …….”a tu się czuję niedobrze”, itp. są czynnikiem wpływającym na poprawność badania. Jest to sugerowanie radiestecie wyniku. Jest to jeden z wielu błędów popełnianych przez klientów i jednocześnie przez radiestetów nieposiadających umiejętności bycia niepodatnym na sugestie. Dlatego nie powinno się na wstępie badania opowiadać i wymieniać poglądów, tylko zaczekać do momentu aż radiesteta skończy pomiary. Wówczas jest odpowiedni moment by skonfrontować własne odczucia i spostrzeżenia z wynikiem pracy radiestety.

Posiadane kwalifikacje to jedne z najbardziej mierzalnych i obiektywnych kryteriów doboru usługodawcy. Radiesteta powinien wykazać się udokumentowaną wiedzą i stażem pracy. We wcześniejszych artykułach wspominałem, że radiestezja to zawód rzemieślniczy, w związku z tym radiesteta, który jest członkiem cechu rzemieślniczego i ma tytuł zawodowy mistrzowski lub czeladniczy, będzie teoretycznie bardziej wiarygodny niż osoba niezrzeszona. Podobnie rzecz ma się z przynależnością do różnych stowarzyszeń radiestezyjnych. Radiestezja to zawód praktyczny, w którym zdobywanie doświadczenia radiestezyjnego zajmuje dużo czasu, gdzie zasadniczą rolę, oprócz ukończonych kursów, odgrywa właśnie praktyka i staż pracy.

To są oczywiście ogólne wskazówki, bo analogicznie jak we wszystkich dziedzinach życia i w radiestezji zdążają się wyjątki, dlatego najważniejszym uwiarygodniającym każdego fachowca elementem są rekomendacje innych ludzi lub stowarzyszeń. Radiesteta, który skutecznie pomaga innym jest wart polecenia.

Następny artykuł poświęcę odpromiennikom radiestezyjnym i interwencjom radiestezyjnym w przekształcanie naturalnego promieniowania.

 

« poprzednia strona | powrót na górę strony